dr hab. Albert Kubzdela 

Instytut Inżynierii Lądowej Wydziału Budownictwa Lądowego

Politechnika Poznańska

            Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej

e-mail: albert.kubzdela@put.poznan.pl

tel. 61 647-5960, pokój 222BL

Dydaktyka - informacje dla studentów

Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018   (sala 222BL)

poniedziałki, godz. 10.30 – 11.30, srody, godz. 11.00 – 11.45

 

semestr IV - STACJONARNE – przedmiot METODY OBLICZENIOWE

 

kurs na platformie moodle dostępny jest pod adresem. W przypadku problemów z dostępem do platformy moodle proszę o kontakt mailowy z administratorem portalu – dr Januszem Dębińskim (janusz.debinski@put.poznan.pl)

 

semestr II - STACJONARNE – przedmiot RYSUNEK TECHNICZNY

 

kurs na platformie moodle dostępny jest pod adresem. W przypadku problemów z dostępem do platformy moodle proszę o kontakt mailowy z administratorem portalu – dr Januszem Dębińskim (janusz.debinski@put.poznan.pl)

 

 

semestr V  NIESTACJONARNE - przedmiot METODY OBLICZENIOWE

informacje

 

 

Erasmus  - course PROBABILITY AND STATISTICS

 

Program

Part 1: PROBABILITY

Part 2: STATISTICS